Υπερεξουσίες θα έχει πλέον ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας κ. Γιώργος Γιαννόπουλος, μετά τις αυξημένες αρμοδιότητες που του εκχώρησε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός. Η απόφαση μάλιστα ελήφθη για «την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου και την ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών».

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου προΐσταται, αμέσως μετά τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό, όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των Μονάδων του Ε.Σ.Υ., εκτός της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας.

Στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου μεταβιβάζονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

Α. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Β.  Από  τη  Γενική  Διεύθυνση  Διοικητικών  Υπηρεσιών  και  Τεχνικής  Υποστήριξης,  η  Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης.

Γ. Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, εκτός του Τμήματος Εφαρμογής Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Δ. Από τη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας, η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας.

Ε. Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής, η Διεύθυνση Φαρμάκου, εκτός των κάτωθι αναφερομένων αρμοδιοτήτων:

α. Η εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων  (Ε.Ο.Φ.) και των θυγατρικών εταιρειών του, καθώς και η έγκριση των δαπανών του.

β. Η μέριμνα για τις επιχορηγήσεις του Ε.Ο.Φ. σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Τομέα.

γ. Η έγκριση έκδοσης και αναθεώρησης του Νοσοκομειακού Συνταγολογίου από τον Ε.Ο.Φ.

δ. Ο καθορισμός λειτουργίας της Επιτροπής Νοσοκομειακού Συνταγολογίου.

ε. Η έκδοση Δελτίων Τιμών Φαρμάκων και η εξέταση σχετικών ενστάσεων.

στ. Η κατάρτιση του καταλόγου φαρμακευτικών προϊόντων που θα συνταγογραφούνται από το Δημόσιο και όλους τους ασφαλιστικούς φορείς.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, εκτός από τις αρμοδιότητες του προηγούμενου άρθρου, έχει δικαίωμα υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» για τα ακόλουθα θέματα:

Τις  αποφάσεις  ή  έγγραφα  για  θέματα  στα  οποία  συμπράττουν περισσότερες Γενικές  Διευθύνσεις του Υπουργείου. Την έγκριση σκοπιμότητας για δαπάνες δημοσίων σχέσεων ποσού 2.001 € μέχρι του ποσού των 7.000 €.

ΓΡΑΨΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 + 7 =